Damos Graciass

Isa sa napaganda at napakadaling ibigay sa kapuwa ay ang pasasalamat. Napakaraming bagay tayong dapat ipagpasalamat sa ating kapuwa. Kahit na ang isang payak na ngiti galing sa ating kapuwa, ang maliit na tanong na “how are you”, o pagtulong sa trabaho at pagpapagaan ng iyong dalahin. Ang totoo, sa moment na magsimula kang maging mapagpasalamat sa mga bagay na nakadadagdag sa kung anuman ang meron ka, lalo itong madadagdagan.

Kung me nakagawa ng maganda, ng kabutihan sa iyo, baligtarin mo ang sitwasyon. Ikaw ang dumama, ang magsapuso ng diwa ng pasasalamat. Ibig sabihin kung halimbawa ay may nagbigay sa iyo ng pagkain, huwag lang iyong magpasalamat ka. Damahin mo. Lasahan mo ng husto ang pagkain, at love it for somebody gives it to you.  Be overwhelmed with joy and feel the happiness that somebody gives something “out of him/her”. Sa bawat segundo ng pasasalamat means redirecting your negative thought in the other direction at gawin hindi lang isang positive toughts kundi awesome thought and feeling.

Sa umaga, dumaraan ako sa tinatawag na Boofiah (Cafeteria) to buy sandwich na baon ko pagpasok. It is an alternate of Falafil (fried balled beans), tuna, fried egg, boiled egg, hotdog or chicken sandwich na puno ng vegetables at ang kaibahan dito sa paggawa ng sandwich ay nilalagyan ng french fries. One day, iba na ang tao sa Boofiah na lagi kong dinadaanan at di pa nila ako kilala. I ordered 1 boiled egg and 1 falafil sandwich. At tulad ng nakagawian ko, pagkabigay ng sandwich at chaii (milk tea) ay nagpasalamat ako sa kanya.

Kinabukasan daan uli ako sa kanya, and I told him I like his sandwich at pagkaabot niya sa akin nagpasalamat uli ako. I was surprised na 3 sandwich ang ibinigay niya sa akin. I gave him more money for the additional sandwich, but he would not accept it. Then, tinanong ko siya kung bakit sobra ang binigay niyang sandwich sa akin.

He told me “I worked in kingdom 5 years, different boofiah. Sir, this is the first time somebody say my sandwich is good and you the first to give thanks. I give you free one sandwich. ”

Everyday, basta dalawa sandwich ang binibili ko, dinadagdagan niya ng isa.

Ang pasasalamat ay feeling good every one of the 3,600 minutes in a day. Ang pasasalamat ay ang pagbabaling ng mga isiping negatibo sa kapapakinabang na gawain at attitude so that  life will move forward in a beautiful, prosperous, peaceful and harmonious way.

 

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s