Bring out your best by being you.

Ka-PM (Private Message) ko ang isa kong kaibigan dahil nashare ko sa kanya ang isang karanasan tungkol sa pagtulong ng walang kapalit. Ang huling salita niya bago kami nagtapos sa PM ay “I want to be somebody, not just a nobody.” Di ko na siya sinagot doon, dahil alam ko ang tinutumbok niya, pero sa akin, being somebody means you have to be your own body.. not some other’s body.

Marami sa atin ang hindi narerealize na lahat tayo ay nagtataglay ng kakaibang katangian dahil bawat isa sa atin ay created unique at made in a very unique way. May likas na kakayahan ang bawat isa na kung ating susuriin ang ating sarili madarama natin ang kakayahang ito.

May mga kaloob sa atin ang Diyos na talento na hindi natin nagagamit, dahil ang nagiging panuntunan natin ay ang ibang tao, kung ano ang ating nakikita, kung ano ang popular, o kung ano ang sa tingin natin ay kaayon tayo ng panahon. Ito ang nagbubunsod upang tayo ay manggaya, tuningala sa iba, madalas na mapailalim sa kakayahan ng iba, dahil hindi natin inaarok ang sariling talento at katangian.

Kailangan nating kumawala dito upang ang kinang ng ating pagkatao ay sumilay, hindi matakpan ng iba. Sa pagakto ng naayon sa sariling identity, naroon ang tunay na kaligayahan at tagumpay. Dito rin nakasalalay ang katatagan natin sa pagtatanggol ng ating mga desisyon at choices sa buhay.

Magiging “somebody” tayo sa pamamagitan ng pagiging kung ano tayo,  it’s only you who makes the choice not anybody else. You dream, dream by yourself, what you want, not patterned after somebody else’s.

Inspire the strength within you, to have a strong foundation to being somebody.

Oo, ikaw na!

—000—

“When there’s no one else, look inside yourself. Like your oldest friend, just trust the voice within. Then you’ll find the strength that will guide your way. You’ll learn to begin to trust the voice within. Yea.” Christina Aguilera

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s