WHAT IS ENOUGH FOR YOU?

Me mga bagay tayong nakakamit, natatamasa at nararating sa ating buhay na sa tingin natin ay hindi sapat.. .kulang upang bigyan ng katugunan ang paghahanap natin sa buhay. Hindi tayo nasisiyahan sa mga ito at patuloy tayong naghahanap, kayamanan, katanyagan, material na bagay, mga kaibigan, minamahal.. parang kulang ang lahat pa rin sa atin.

Puwede na ba ang P10,000 na pera mo? E kung P100,000.. tama na ba iyon? E kung P100,000,000 kaya? Sa panahong ito ng ‘selfies’, ‘no.1’, ‘the best’, ‘pinaka’ ilang sasakyan, ilang bahay, ilang cabinet ng damit, ilang kahon ng alahas ang kailangan upang masabi nating sapat na sa atin?

Sa Gawa 3:1-10, si Juan at Pedro ay nagtungo sa templo sa oras ng panalangin at sila ay hiningan ng limos ng isang lumpo sa may pintuan ng templo. Sinabi ni Pedro sa kanya na wala siyang pilak o ginto, ngunit may iba siyang ibibigay sa kanya, ito ay ang pangalan ni Hesukristong at inatasan siyang tumayo at lumakad. Noon di’y lumakas ang mga paa at bukung-bukong ng lalaki; palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad papasok sa templo at kasamang nagpuri at nagpasalamat sa Panginoon.

Ang kailangan ng lumpo ay limos na pera, ang ibinigay ni Pedro ay si Jesus Christ. Maraming bagay tayong hinangad, na sa akala natin ay ating kailangan at patuloy tayong naghahangad na tila ba wala tayong kasiyahan.

God provides us everything we need. Jesus asks us to obey God’s will. Ang problema gusto natin ay may dahilan o paliwanag lahat bago tayo sumunod. Ang nais natin kung ito ang nais ng Diyos, kailangan ay may paliwanag bago tayo sumunod.

Trusting Jesus is the way.

Sapat na si Jesus sa buhay natin.

Me beses na umaapaw pa.

–000—

“Through every trial. My soul will sing. No turning back. I’ve been set free. Christ is enough for me.” – Hillsong

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Baguhin )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Baguhin )

Connecting to %s